Vyhledávání

Kontakt

Klub Senzababča IČO:22816488
Mrštíků 95
533 53 Pardubice

724 079 223
605 128 324

senzababca@centrum.cz

Členská schůze 2015

 

 

 

Usnesení z členské schůze Klubu SENZAbabča

konané dne 25.1.2015 v hotelu Sport v Pardubicích

Přítomni: viz prezenční listina

Program: 1. Informace a zhodnocení 7. ročníku soutěže  SENZAbabča

2. Projednání nových Stanov Klubu SENZAbabča podle ového Občanského zákona, přidání k názvu Klub SENZABABČA z.s.,  

3. Schválení předsedy a výkonného výboru a kontrolní komise 

4. Schválení nových členek klubu Markéta Rožová, Jiřina Fikrová, Ludmila Zemanová                          

5. Zpráva hospodaření Klubu SENZAbabča za rok 2014

6. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2015  

                7. Pán aktivit na rok 2015

                8. Různé, diskuze.

                9. Usnesení

  Původní stanovy KS byly zaregistrovány 17.2.2010. Vzhledem k novému Občanskému zákoníku, byl Klub SENZAbabča dne 1.1.2015    zaregistrován ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod č.j. L 7291 .

            Byl zvolen výkonný  výbor klubu ve složení:                                                                                                                                                     předsedkyně –    Hana Vojtková

                                                                                    tajemnice     –    Iva Špeldová

                                                                                    hospodářka   –    Marie Kovářová

  kontrolní komise: předsedkyně - Hana Pelcová,  Drahomíra Páleníková,  Pavla Houžvičková

             www stránky:           Iva Špeldová 

Složení výkonného výboru a kontrolního výboru odsouhlasily přítomné  členky klubu plným počtem hlasů.