Vyhledávání

Kontakt

Klub Senzababča IČO:22816488
Mrštíků 95
533 53 Pardubice

724 079 223
605 128 324

senzababca@centrum.cz

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE SENZABABČA 2017

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE SENZABABČA 2017

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ………………………………………………………………

 

BYDLIŠTĚ (celá adresa) ………………………………………………………….

 

Telefon a e-mail: ……………………………………………………………………

 

Datum narození: …………………………..

 

Počet vnoučat: …....………………………

 

Poslední zaměstnání:……………………………………………………………………

 

ŽIVOTNÍ KRÉDO

 

 

 

ZÁJMY A ZÁLIBY

 

 

 

 

CO BYCH NA SOBĚ (NEBO VE SVÉM ŽIVOTĚ A OKOLÍ) CHTĚLA ZMĚNIT

 

 

 

 

PROČ PRÁVĚ JÁ BYCH MĚLA BÝT SENZABABČA

 

 

 

 

ZÁVAZNĚ SE PŘIHLAŠUJI DO SOUTĚŽE A ZAVAZUJI SE ZASLAT SVOJI FOTOGRAFII BUĎ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA E-MAIL senzababca@centrum.cz , nebo v klasické papírové podobě na adresu Klub Senzababča, Iva Špeldová, Mrštíků 95, 533 53 Pardubice.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb a s použitím fotografií s mou osobou pro  prezentaci soutěže a Klubu Senzababča.

Prohlašuji na svou čest že mi není známa žádná zdravotní překážka, pro kterou bych se nemohla soutěže zůčastnit.

 

Datum                                             Podpis